Ako vybrať Elektrocentrálu

Pre správny výber elektrocentrály môžete použiť kalkulačku výkonu pripojených spotrebičov. Najprv by ste ale mali pochopiť správanie spotrebičov pri rozbehu a v prevádzke, ich rozdelenie podľa typu záťaže.

Tu niečo ako poradíme vám s výberom elektrocentrály priamo pre vaše použitie. Či už ide o dom a záhradu, cestovanie atď. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy.

Kalkulačka výkonu
elektrocentala

Použitie elektrocentrál podľa parametrov

Elektrocentrály sú tzv. „mäkký zdroj“ elektrickej energie. Pre spoľahlivý rozbeh pripojených spotrebičov je preto nutné zohľadniť ich konštrukciu a príkon.

Spotrebiče odporového typu

Do plného menovitého výkonu elektrocentrály; napr. elektrické kúrenie, teplovzdušná pištoľ, klasická žiarovka, rýchlovarná kanvica, fén na vlasy a pod. Tieto spotrebiče sú pre elektrocentrálu bezproblémové, výkon týchto spotrebičov je zvyčajne udávaný vo wattoch (W) alebo v ampéroch (A), v niektorých prípadoch sú uvedené obidve hodnoty. V tomto prípade je možné vhodnú elektrocentrálu navrhnúť podľa uvedeného štítkového výkonu spotrebiča (W) alebo príkonového prúdu (A) tak, aby menovitý výkon elektrocentrály vo voltampéroch (VA) bol najmenej rovnako veľký.

Stroje s elektromotormi

Tieto spotrebiče sú charakteristické tým, že  vzhľadom ku stratám vo vinutí elektromotora (tzv. štiepenie magnetického poľa) je k napájaniu za chodu nutný o cca 30% vyšší výkon elektrocentrály, ako je uvádzaný výkon spotrebiča a navyše k rozbehu spotrebiča je nutný dokonca až niekoľkonásobne vyšší príkon, než je ich deklarovaný. Tento štítkový (deklarovaný) výkon vo väčšine prípadov označuje príkon nezaťaženého stroja. Preto nie je možné navrhnúť vhodnú elektrocentrálu iba podľa uvádzaného štítkového výkonu (W) spotrebiča. Pre navrhnutie elektrocentrály je potrebné poznať maximálny rozbehový prúd (A) spotrebiča a prevádzkový odber prúdu (A) daného spotrebiča.

Stroje s komutátorovými motormi

Sú to napr. uhlové brúsky, vŕtačky, búracie kladivá, reťazové píly, vysávače či domáce roboty, potrebujú na svoj rozbeh výkonový presah 1,5 až 2-násobný (v prípade motorov s výkonom vyšším než 1,5 kW odporúčame počítať s presahom 2 až 2,5-násobným.

Stroje s indukčnými motormi

Stroje s indukčnými motormi s kotvou na krátko (asynchrónne) sú stroje s tzv. ťažkým štartom, ktoré na svoj rozbeh vyžadujú výkonový presah elektrocentrály 3 až 5-násobný. Spotrebiče zaťažené od samotného rozbehu, ako sú kompresory, mrazničky, domáce vodárne a pod., vyžadujú na rozbeh presah výkonu 5 až 10-násobný.

Audiotechnika a ďalšie domáce spotrebiče

napr. televízory, rádioprijímače, žehličky, vyžadujú výkonový presah elektrocentrály 1,5 až 2-násobný.

Zváračky

Na vybrané modely je možné pripojiť zváracie aparáty (invertory staršej konštrukcie ale vyžadujú až 2-násobný výkonový presah).

Spotrebiče kapacitného typu

Medzi spotrebiče kapacitného typu je možné zaradiť napr. fotoblesky, neónové žiarivky, výbojky a pod., ktoré nie je možné zaradiť medzi indukčné alebo odporové záťaže. Tieto spotrebiče sú charakterom svojich vlastností, vzhľadom k napájaniu elektrocentrálou, kritické.

Odporúča sa napájanie týchto spotrebičov konzultovať s autorizovaným predajcom či špecializovaným elektromechanikom. Tým sa predíde veľkým problémom a prípadným finančným stratám. Všeobecne tieto spotrebiče môžu byť napájané iba elektrocentrálami vybavenými synchrónnym alternátorom s reguláciou. Pre zážih musí výkon centrály presahovať štítkový príkon spotrebiča 1,5 až 2-násobne.

Upozornenie: so stúpajúcou dĺžkou predlžovacieho kábla, resp. pri malom priemere vodičov dochádza ku stratám spôsobeným elektrickým odporom. V prípade pochybností je lepšie voliť výkonnejšiu elektrocentrálu, najmä pre napájanie starších spotrebičov, u ktorých je možné očakávať nižší stupeň účinnosti. U kritických spotrebičov odporúčame dohodnúť s predajcom skúšku a spotrebič vyskúšať ešte pred zakúpením elektrocentrály.

kempovanie1
sprievodca-cta-hp

Pomôžeme vám vybrať elektrocentrálu podľa predpokladaného spôsobu zaťaženia

Chcem poradiť
cerpadlo-cta@2x

Všetky elektrocentrály prehľadne v katalógu

Produkty elektrocentrály