Pozor na zanesený karburátor

Zanesený karburátor je najčastejšou príčinou porúch elektrocentrál a čerpadiel.

Keďže sa zväčša nejedná o výrobnú chybu, ale o zanedbanie starostlivosti, oprava takejto poruchy je mimozáručná, teda je spoplatnená.

Ako predísť zaneseniu karborátora:

Doba skladovateľnosti
Vzhľadom na prítomnosť biozložky v benzíne a jej negatívny vplyv na oxidačnú stálosť (skladovateľnosť), sa neodporúča skladovať palivo dlhšie ako 3 mesiace.

Starnutie paliva urýchľujú aj ďalšie faktory, ako napríklad:

Na možné zanesenie a poškodenie karburátora môže mať vplyv aj od typu požitého benzínu. Benzíny E10 sú síce dostupnejšie a lacnejšie, ale väčšie množstvo biozložky spôsobuje rýchlejšie zvetrávanie benzínu. Benzíny E5 sú menej dostupné a drahšie, ale zvetrávajú pomalšie.

Aby sa predišlo poškodeniu čerpadiel a centrál a ich komponentov, v prípade, že sa ich dlhšiu dobu nechystáte používať, je odporúčané urobiť jednoduchú údržbu:

Naštudujte si návod na používanie
Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použitie v kapitolách o údržbe a skladovaní.

Leták

Stiahnite si hore uvedený návod v letákovej forme.
Veľkosť letáku 99x210mm (obojstranne).

heron_karburator_odkalenie
2

Podobné články

Záložný zdroj pre fotovoltaický ostrovný systém

Použitie digitálnej elektrocentrály HERON ako záložného zdroja pre fotovoltaický ostrovný systém

Všetky články